IT, telekomunikace a administrativa

Nabídka pracovních pozic pro IT, telekomunikace a administrativu, poskytované služby zdarma

VIP klienti

Ochrana osobních údajů

Team eJob, jako správce virtuální zprostředkovatelny práce, která nabízí volná pracovní místa, prostor pro prezentaci uchazeče o zaměstnání (CV atd.) apod. prostřednictvím sítě Internet, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Při správě elektronické databáze registrovaných uchazečů o zaměstnání (databáze) dodržuje zásady zpracování osobních údajů.

  1. Team eJob spravuje osobní údaje, které uchazeč o zaměstnání vložil do databáze, pouze za účelem jejich zpřístupnění třetím osobám (zaměstnavatelé, personální agentury apod.), které využívají databázi k vyhledávání zaměstnanců prostřednictvím sítě internet.
  2. Osobní údaje vložené do databáze jsou považovány za důvěrné a používány pouze k účelům, ke kterým jsou zpracovány a jejich poskytnutí pro jiné účely podléhá souhlasu uchazeče o zaměstnání.
  3. Team eJob jako správce Databáze zajišťuje základní bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití dat.


TOPlist